Nieuws

Er gebeuren te veel ongelukken in de agrarische en groene sector: de laatste 10 jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen per jaar.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft donderdag 23 augustus jl. bekend gemaakt dat er als gevolg van de droogte langer mest mag worden uitgereden op grasland. De verlenging is het langst op klei- en veengrond, waar het seizoen verlengd is tot 30 september. Op bouwland en de overige grondsoorten mag tot 15 september 2018 mest worden uitgereden.

Eindelijk dient de lente zich aan en kan er weer mest uitgereden worden! Dit moment is niet alleen het begin van een nieuw groeiseizoen, maar ook het uitgelezen moment om uw mestsilo te controleren.

Sireno is als eerste in Nederland gediplomeerd om inwendige keuringen van mestsilo’s op een verantwoorde en veilige wijze uit te voeren. Neem geen risico met mest en laat uw silo keuren, onderhouden en reinigen door Sireno.

Veel zand of vaste stof in uw biovergister? Ook voor het onderhoud en reinigen van biovergisters bent u bij Sireno aan het juiste adres. Wij voeren deze opdrachten op een professionele en vooral veilige manier uit, zodat u de capaciteit van uw vergister optimaal kunt benutten. 

Mest is een bron voor nieuw leven. Nutriënten uit mest dragen bij aan groei van gras en gewassen en daarmee aan de voeding van mens en dier. 

Opgeslagen mest heeft echter ook een keerzijde. Vrijkomende gassen kunnen mensen (en dieren) bedwelmen met verstrekkende consequenties. Ieder jaar opnieuw wordt de sector opgeschrikt door ernstige en zelfs dodelijke ongevallen. 

Sireno heeft als eerste Mestsilo Keuringsinstantie het Diploma ‘Gasmeten’ volgens de SSVV Opleidingsgids behaald en voldoet derhalve aan alle Kiwa eisen om inwendige keuringen van mestsilo’s op een verantwoorde wijze uit te voeren. Neem geen risico met mest en laat uw silo keuren, onderhouden en reinigen door Sireno. 

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.