NEEM GEEN RISICO BIJ HET ONDERHOUD VAN UW MESTSILO

Mest is een bron voor nieuw leven. Nutriënten uit mest dragen bij aan groei van gras en gewassen en daarmee aan de voeding van mens en dier. 

Opgeslagen mest heeft echter ook een keerzijde. Vrijkomende gassen kunnen mensen (en dieren) bedwelmen met verstrekkende consequenties. Ieder jaar opnieuw wordt de sector opgeschrikt door ernstige en zelfs dodelijke ongevallen. 

Sireno heeft als eerste Mestsilo Keuringsinstantie het Diploma ‘Gasmeten’ volgens de SSVV Opleidingsgids behaald en voldoet derhalve aan alle Kiwa eisen om inwendige keuringen van mestsilo’s op een verantwoorde wijze uit te voeren. Neem geen risico met mest en laat uw silo keuren, onderhouden en reinigen door Sireno. 

Over de author

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.