8 MENSEN KWAMEN OM DOOR BEDWELMING DOOR MESTGASSEN

Er gebeuren te veel ongelukken in de agrarische en groene sector: de laatste 10 jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen per jaar. Dit is onacceptabel en moet omlaag, elk ongeval is er één teveel, aldus Stigas die het actieplan Zero Accidents in 2020 is gestart (zie https://zeroaccidents2020.nl/

Van de dodelijke ongevallen worden er 8 in de periode 2008 – 2017 veroorzaakt door bedwelming van mestgassen. Een reden temeer om het onderhoud en het schoonmaken van uw mestopslag over te laten aan specialisten. 

Sireno is gediplomeerd om inwendige keuringen van mestsilo’s op een verantwoorde en veilige wijze uit te voeren. Neem geen risico met mest en laat uw silo keuren, onderhouden én reinigen door Sireno. 

Over de author

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.