Reparaties en onderhoud

Onderhoud

De meeste types mestopslag en watersilo's hebben niet veel onderhoud nodig. In de gebruikshandleiding van uw opslag systeem staat beschreven wat u zelf moet doen om uw opslag te controleren op eventuele onderhoudsgevoelige punten. Met name bewegende delen zoals afsluiters, looppoorten en sloten kunnen onderhevig zijn aan slijtage.  

Ook het bijhouden van de omgeving van de mest- en wateropslag zal een grote bijdrage leveren. Met name wanneer er beplanting in de buurt staat is het wenselijk deze goed bij te houden om schades te voorkomen en om ongedierte tegen te gaan.

Reparaties

Door onvoorziene omstandigheden kunnen er altijd kleine of grote schades ontstaan aan uw mest- of wateropslag.

Hieronder een kort overzicht van de meest voorkomende schades / aandachtspunten:

 • Afsluiters die niet meer werken
 • Roestige bouten
 • Roestplekken op stalen silo's
 • Beschadiging aan hekwerk om foliebassins
 • Vastgeroeste spanratels
 • Scheuren in betonwand
 • Lekkende kitnaden
 • Loszittende drijvers
 • Verroeste hoeklijnen
 • Lekkende binnenhoezen
 • vochtige beschermdekens

De meeste reparaties aan uw opslag kunnen door Appel Bouw 2.0 B.V. voorheen Sireno BV worden uitgevoerd. Ook bij reparaties of andere werkzaamheden die wij niet kunnen uitvoeren voorzien we u graag van het juiste advies.

Wij bezitten een zeer breed netwerk aan specialisten in de silo branche, waardoor er voor ons geen probleem is zonder oplossing. Voor informatie bekijk dan onze informatie pagina.

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.