Sireno BV verricht onpartijdige en onafhankelijke keuringen op basis van KIWA-Richtlijn BRL-2344; "Advisering voor de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen van mestbassins".

Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij ons aan het juiste adres. Daarbij staan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid bovenaan en wordt uw persoonlijke situatie als uitgangspunt genomen voor een passend advies.

Tevens ben u bij ons aan het juiste adres voor het grondig en veilig reinigen van uw mestsilo of mestkelder. Daarnaast kunnen wij, met behulp van onder andere perslucht, allerlei werkzaamheden uitvoeren in een besloten ruimte met gevaarlijke gassen. Kijk hiervoor ook op de silo reinigen pagina.

Sireno BV is gecertificeerd conform het KIWA Reglement voor Productcertificatie onder certificaatnummer 56548/01.

KIWA gecertificeerd

Sireno bv is een door de KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.