Silo reinigen

Per 1 juli 2018 is Appel Bouw gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen. Wij voldoen aan het nieuwe certificaat BRL K906. Met dit certificaat op zak kunnen we de veiligheid van onze medewerkers en de boeren nog beter waarborgen en aantonen..

Appel Bouw heeft een unieke manier ontwikkeld om mestopslagsystemen schoon te maken. Daarbij is samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder de brandweer. Appel Bouw heeft zo een grote expertise opgebouwd op het gebied van reinigen.

Wij reinigen opslag silo's en kelders met een hoogte tussen de 2 en 7 meter. Wij gebruiken hiervoor water, en kunnen dus alle silo's die worden gebruikt voor in water oplosbare stoffen reinigen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mest of riool slib. Wij nemen zelf alle benodigde apparatuur mee (dus ook bv ladders en stroom kabels). Het enige waar u zelf voor moet zorgen is het beschikbaar stellen van water binnen 100 meter van de silo en het afvoeren van het afval water.

Er kunnen meerdere redenen zijn om uw silo te laten reinigen, denk aan::

  • De silo moet onderhouden worden
  • U wilt weer gebruik maken van de maximale opslag capaciteit
  • U wilt het zand / grit dat op de bodem ligt uit de silo hebben
  • De silo moet gesloopt worden
  • De silo moet leeg opgeleverd worden voor een nieuwe eigenaar / huurder
  • De silo moet schoon zijn om een nieuw dak te monteren

Ook administratief wordt Appel Bouw 2.0 B.V. als Sireno bv in het verleden gecontroleerd. Dit vindt plaats door middel van een jaarlijkse controle op het bedrijf. Hierbij worden alle aspecten gecontroleerd aangaande de verwerking van de aanvragen tot het opsturen van de keuringsrapporten.

Op deze manier wordt onze geleverde kwaliteit op alle vlakken extra gewaarborgd en zijn onze klanten altijd verzekerd van een correcte keuring en juiste administratieve afhandeling.

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.