KIWA gecertificeerd

Sireno BV is een door de KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA. In verhouding tot het aantal keuringen wat jaarlijks wordt uitgevoerd worden er controles uitgevoerd op door ons gekeurde mestopslagen.

Bij deze controles wordt er aan de hand van een checklist gecontroleerd hoe wij als Sireno bv de keuring hebben uitgevoerd. De lijst  wordt ook weer door de klant ondertekend. Eventuele op- of aanmerkingen zullen door Sireno bv moeten worden meegenomen bij de volgende keuringen.

Ook administratief wordt Sireno bv gecontroleerd. Dit vindt plaats door middel van een jaarlijkse controle op het bedrijf. Hierbij worden alle aspecten gecontroleerd aangaande de verwerking van de aanvragen tot het opsturen van de keuringsrapporten. 

Op deze manier wordt onze geleverde kwaliteit op alle vlakken extra gewaarborgd en zijn onze klanten altijd verzekerd van een correcte keuring en juiste administratieve afhandeling.

Sireno B.V.

De Compagnie 52c
1689 AG Zwaag
 
Tel. 0522-443710
Email. [email protected]

KIWA gecertificeerd

Sireno bv is een door de KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.