KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is net als Sireno BV voorheen een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA. In verhouding tot het aantal keuringen wat jaarlijks wordt uitgevoerd worden er controles uitgevoerd op door ons gekeurde mestopslagen.

Bij deze controles wordt er aan de hand van een checklist gecontroleerd hoe wij als Appel Bouw 2.0 B.V. de keuring hebben uitgevoerd. De lijst wordt ook weer door de klant ondertekend. Eventuele op- of aanmerkingen zullen door Appel Bouw 2.0 B.V. moeten worden meegenomen bij de volgende keuringen.

Ook administratief wordt Appel Bouw 2.0 B.V. gecontroleerd. Dit vindt plaats door middel van een jaarlijkse controle op het bedrijf. Hierbij worden alle aspecten gecontroleerd aangaande de verwerking van de aanvragen tot het opsturen van de keuringsrapporten.

Op deze manier wordt onze geleverde kwaliteit op alle vlakken extra gewaarborgd en zijn onze klanten altijd verzekerd van een correcte keuring en juiste administratieve afhandeling.

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.