Keuring van uw mestsilo

Waarom keuren?

Er zijn in het verleden een aantal ongelukken geweest met mestopslagsystemen en de verzekering eist tegenwoordig steeds vaker een keuringsrapport van uw mestsilo.

Evenals de gemeenten die van u eisen dat u een goedkeuring heeft voor het mestopslagsysteem. Deze keuring moet worden uitgevoerd om de staat van de silo te kunnen beoordelen.

De keuringen moeten voldoen aan de Kiwa richtlijnen. Appel Bouw 2.0 B.V. is een bedrijf dat zich sinds 2007 heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van keuringen en reparaties aan mestsilo's, afdekkingen, mestbassins en mestzakken.

Hoe werkt een keuring van uw mestopslag?

De keuring hangt af van het type opslagsysteem, bijvoorbeeld een stalen silo, houten silo, betonsilo, met of zonder kap of drijfdek, mestbassin etc. Voor de referentieperiodes, de periode waarvoor de silo goedgekeurd wordt, en de uitleg daarover kunt u kijken op de pagina Referentieperiode.

Het keuren geschiedt in alle gevallen tenminste uitwendig van de buitenkant en bij stalen silo's moet de silo ook inwendig gekeurd worden. Bij het keuren van silo's wordt gelet op de staat van de afsluiters, spindelafsluiter, bouten, kitnaden, beton/staal, folie, etc. Maar ook omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van de mestsilo worden beoordeeld.

Een voorbeeld hiervan zijn overhangende takken en de verplichte aanrijdbeveiliging bij het afname station van de mestopslag.

Wanneer een silo ook inwendig gekeurd moet worden, gaat de inspecteur met behulp van ademlucht de silo binnen.

Wanneer er reparaties uitgevoerd moeten worden om de silo een goedkeuring te verschaffen volgens de Kiwa richtlijnen, dan kan Appel Bouw 2.0 B.V. net als Sireno BV voorheen deze reparaties ook voor u uitvoeren.

Keuringsrapport

Het keuringsrapport van de betreffende silo wordt in drievoud toegestuurd naar de eigenaar van de silo.

Vaak wordt er namelijk door de gemeente en/of verzekeringsmaatschappij om een afschrift van het keuringsrapport gevraagd.

Als de keuring is voltooid kunt u uw mest weer veilig opslaan in uw gekeurde mestsilo of bassin.

meer informatie

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.