In 2021 heeft Appel Bouw 2.0 B.V. de activiteiten van Sireno B.V. overgenomen. Samen gaan wij de krachten bundelen. De voormalige eigenaar, Mark Oudshoorn, gaat hieraan een bijdrage leveren.

Door deze overname versterken wij onze leidende positie in de markt op het gebied van silokeuringen, reinigingen, onderhoud en reparaties en kunnen u nog beter van dienst zijn. Wij verwijzen u graag naar de website www.appelbouw.nl

Appel Bouw 2.0 verricht net als Sireno B.V al sinds jaren onpartijdige en onafhankelijke keuringen op basis van KIWA-Richtlijn BRL-2344; "Advisering voor de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen van mestbassins".

Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij ons aan het juiste adres. Daarbij staan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid bovenaan en wordt uw persoonlijke situatie als uitgangspunt genomen voor een passend advies.

Tevens ben u bij ons aan het juiste adres voor het grondig en veilig reinigen van uw mestsilo of mestkelder. Kijk hiervoor ook op de silo reinigen pagina.

Appel Bouw 2.0 B.V. is net als Sireno BV is gecertificeerd conform het KIWA Reglement voor Productcertificatie.

 

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.