Voortaan inwendige inspectie bij nieuwe referentieperiode stalen mestsilo’s

Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe, aangescherpte versie van de beoordelingsrichtlijn BRL 2344 die sinds eind vorig jaar wettelijk is verankerd in de Regeling Bodemkwaliteit. De nieuwe BRL 2344 (20-4-2017) is sinds 30 november 2018 aangewezen vanuit de Regeling Bodemkwaliteit.

Heeft u een stalen mestsilo die binnenkort gekeurd dient te worden? Vanaf 1 maart 2019 moeten deze dus ook inwendig worden geïnspecteerd. Om deze inspectie adequaat te kunnen uitvoeren is allereerst een inwendige reiniging noodzakelijk. 

Voor het betreden van de mestsilo door de leverancier moet altijd een gasmeting op zuurstof en waterstofsulfide worden uitgevoerd door een persoon die in het bezit is van een geldig diploma Gasmeten volgens de SSVV opleidingsgids.

Door gecertificeerde inspectie- en reinigingsbedrijven in te schakelen kan ervoor worden gezorgd dat de mestopslag en de afdekking blijven voldoen aan wettelijke- en functionele eisen. Afgezien van de veiligheidsrisico’s kan daarmee ook een verbod van het opslagsysteem en eventueel verlies van toeslagrechten worden voorkomen.

Sireno kan de inspectie (en reiniging) van uw stalen mestsilo deskundig en veilig uitvoeren. 

Meer informatie: Kiwa

 

Over de author

KIWA gecertificeerd

Appel Bouw 2.0 B.V. is een door KIWA gecertificeerd bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de certificatie is een controle door een inspecteur van de KIWA.